MEDARBETARE

ADVOKAT CHRISTER OTTO

Advokat Christer Otto tog examen vid Juridiska Fakulteten, Lunds Universitet, och har därefter varit verksam som jurist och advokat under lång tid, i olika positioner och även utomlands.


Efter tingstjänstgöring som åklagare och notarie i Malmö och en kortare tid som jurist vid Domkapitlet i Lund, började Christer Otto på advokatbyrå i Malmö och blev sedan som advokat ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Christer Otto är även medlem i Deutscher Anwaltverein.


Christer Otto arbetade i flera år som bolagsjurist för en svensk koncern i Tyskland, vilket innebar omfattande och kvalificerade uppgifter inom tysk, svensk och EU-rätt.


Efter tiden som bolagsjurist återgick Christer Otto till advokatverksamhet och arbetade på en tysk advokatbyrå i Hamburg med både svenska och tyska uppdrag, för att sedan återvända till Sverige.


Inom ramen för sin verksamhet har Christer Otto fortlöpande genomgått omfattande vidareutbildningar både i Tyskland och i Sverige samt undervisat på högskola, universitet, internt i koncernen samt externt för klientföretag.


Advokat Christer Otto har genom sin verksamhet omfattande erfarenhet av såväl lokala, nationella som gränsöverskridande problemställningar, konsekvenserna de för med sig och hur man förhåller sig till dessa.

BITRÄDANDE JURIST ANNE OTTO

Biträdande jurist Anne Otto kommer närmast från Skatteverket där hon de senaste åren arbetat främst med internationell inkomstbeskattning.


Internationella frågor är något Anne Otto är särskild intresserad av. Hon har bott och arbetat i Tyskland under många år och behärskar förutom engelska även tyska i både tal och skrift. Anne Otto har fullgjort notariemeritering vid Malmö tingsrätt och var före sitt utlandsboende under en tid även advokat.


Anne Otto har privat ett rikt kontaktnät världen över, hon tycker om att resa och träffa människor från andra kulturer.


På Advokatfirman Otto kommer Anne Otto bland andra uppdrag att arbeta med boutredningar, bodelningar och skatteärenden - både med nationell och internationell anknytning. Hon kommer även att ta förordnanden som rättegångsbiträde, god man och skiftesman.

BITRÄDANDE JURIST EMMA DAHLMAN

Biträdande jurist Emma Dahlman tog sin juristexamen vid Örebro Universitet. Emma Dahlman är särskilt intresserad av straff- och processrätt, familjerätt samt avtalsrätt, ämnen hon valde att fördjupa sig inom under sin utbildning.Advokatfirman Otto erbjuder kompetenta och kvalificerade juridiska tjänster inom de flesta rättsområden. Målsättningen för vårt arbete är nyttan för dig som klient. Därför ska du välja Advokatfirman Otto. 


Välkommen att kontakta oss !

LÄNKAR

UPPDAGSVILLKOR

Läs om de uppdragsvillkor som gäller mellan klienten och advokatfirman.


BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Här kan ni hitta information om firmans behandling av personuppgifter.


SVERIGES DOMSTOLAR

Här kan ni bl. a. hitta information om hur en rättegång går till.


SVERIGES ADVOKATSAMFUND

Här kan ni bl.a. hitta information om de advokatetiska reglerna. 


DEUTSCHER ANWALTVEREIN

Det tyska advokatsamfundets hemsida. 

KONTAKT

Stora Nygatan 75,

SE-211 37 Malmö

Advokat Christer Otto

Telefon: 040 - 23 04 12

Mobil: 0733 - 12 95 28

christer@ottoadvokat.se


Bitr. jurist Anne Otto

Telefon: 040 - 23 04 01

Mobil: 0733 - 12 92 80

anne@ottoadvokat.se


Bitr. jurist Emma Dahlman

Telefon: 040 - 23 04 03

emma@ottoadvokat.se


Fax: 040 - 23 04 03