Verksamhetsområden

VERKSAMHETSOMRÅDEN

På Advokatfirman Otto arbetar vi inom flera olika rättsområden.  På denna sida kan ni hitta information om dessa samt en  kort förklaring över  vad respektive rättsområde omfattar.

Arbetsrätt: t.ex. anställningsförhållanden, anställningsavtal,  uppsägning, ledande befattningshavare, frågor som ej är LAS-reglerade


Arvsrätt: t.ex. arv, testamente och gåva


Byggrätt: t.ex. entreprenadrätt, hantverksuppdrag eller tjänster, renovering av- och tillbyggnadsuppdrag


Brottmål: t.ex. försvararuppdrag i vanliga mål, ekobrott, miljöbrott, data


Boutredning: t.ex. bouppteckning, bodelning, arvskifte


Fastighetsrätt: t.ex.  fastighetsbildning, plan- och byggrätt, samäganderätt, fel och brist i fastigheter 


Internationell rätt: främst tysk rätt


Skadeståndrätt: i avtalsförhållanden och utan avtalsförhållanden


Skatterätt: t.ex. skattefrågor för företagare, omprövningar av taxeringsbeslut, skattetvister

Advokatfirman Otto erbjuder kompetenta och kvalificerade juridiska tjänster inom de flesta rättsområden. Målsättningen för vårt arbete är nyttan för dig som klient. Därför ska du välja Advokatfirman Otto. 


Välkommen att kontakta oss !

LÄNKAR

UPPDAGSVILLKOR

Läs om de uppdragsvillkor som gäller mellan klienten och advokatfirman.


BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Här kan ni hitta information om firmans behandling av personuppgifter.


SVERIGES DOMSTOLAR

Här kan ni bl. a. hitta information om hur en rättegång går till.


SVERIGES ADVOKATSAMFUND

Här kan ni bl.a. hitta information om de advokatetiska reglerna. 


DEUTSCHER ANWALTVEREIN

Det tyska advokatsamfundets hemsida. 

KONTAKT

Stora Nygatan 75,

SE-211 37 Malmö

Advokat Christer Otto

Telefon: 040 - 23 04 12

Mobil: 0733 - 12 95 28

christer@ottoadvokat.se


Bitr. jurist Anne Otto

Telefon: 040 - 23 04 01

Mobil: 0733 - 12 92 80

anne@ottoadvokat.se


Bitr. jurist Emma Dahlman

Telefon: 040 - 23 04 03

emma@ottoadvokat.se


Fax: 040 - 23 04 03